Alle bedrijven binnen de virtuele markthal van Inter Groep Bouw en Infra


Inter Groep Bouw & Infra is als een virtuele markthal waarin een verzameling van in bouw en infra gespecialiseerde bedrijven is gevestigd. Een plaats waar gemotiveerde, op persoonlijke aandacht gerichte ondernemers en medewerkers samenkomen en de bezoekers optimaal van dienst zijn. Laagdrempelig, toegankelijk en goed benaderbaar.

Om de inhoud, kracht & samenhang van deze markthal ook offline te presenteren heb ik een brochure mogen ontwerpen. Een liggend A5-formaat, waarin binnen elke 2 pagina’s ruimte is gegeven voor de beschrijving van 1 onderneming.