De "Sterke Punten Benadering" in het onderwijs door STRK MBO


STRK MBO is een consortium van Tilburg University, de Universiteit van Wageningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Kijk op beroepsonderwijs en het Expertisecentrum beroepsonderwijs.

Samen stimuleren zij talenten richting kwaliteit door inzet van de “Sterke Punten Benadering”. De kern hiervan is dat niet de problemen, gebreken en tekortkomingen, maar juist de successen, persoonlijke kwaliteiten en sterke kanten van mensen het vertrekpunt vormen voor verandering.

Samen zijn we tot een vernieuwde website gekomen, waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de “Sterke Punten Benadering” én daarnaast ook aanzet tot het gebruiken van de bestaande Toolkit om een Training te organiseren binnen de organisatie of instelling.